Mijn visie, vanuit liefde, respect en integriteit

Als kind komen wij open en zonder oordeel op deze aarde. Wij hebben alles in ons om te groeien tot een fantastisch mens, sterker nog wij zijn al helemaal goed. Onze opvoeding, sociale omgeving vormen ons verder en geven ons niet altijd de juiste signalen. Daardoor ontstaan overtuigingen, patronen die zich vast zetten in ons systeem. Hierbij ontstaan beelden die niet altijd met de werkelijkheid overeenkomen, maar van ons geloofd worden. Overtuigingen als ‘ ik ben de moeite niet waard’ , ‘ ik doe er niet toe’ onderscheiden ons van mensen die succesvol zijn.

Bekende valkuilen en reacties van ons systeem

Meest bekende zijn perfectionisme, controle houden (vaak oorzaak van hyperventilatie), focus die ontbreekt (ADHD) teveel moeten en doen waardoor een burnout op de loer ligt. Zich bewijzen ten opzichte van de wereld die onveilig lijkt.  Vaak reden voor een depressie. Dit zijn overtuigingen die getransformeerd mogen worden. Daarbij kan ik helpen. Door aandacht op de gezonde overtuigingen te leggen, de focus te richten op succes en slagen in dingen die jij wilt bereiken  is mijn doel voor jouw. Mijn missie is volbracht als jij volledig tevreden bent over wat de coaching heeft opgeleverd.

Wederzijds respect, gelijkwaardigheid en aandacht zijn de belangrijkste peilers waarop ons contact gebaseerd is. Jij geeft aan waar grenzen zijn die ik in acht mag nemen. Er gebeuren geen onverwachtse dingen, alles gebeurt in afstemming en met toestemming van jou.
Ik volg en observeer, ik beweeg mee en stel vragen die aanleiding kunnen zijn tot beweging in een andere richting.
Jij geeft het tempo aan waarin gewerkt wordt.